Palinkėjimas garbingos jubiliejaus proga

Šimtametis ąžuolas prilygsta jėgai,
Kurią nešėte savy per amžių.
Jums dainuoja šimtasparniai laiko vėjai,
Sidabrinės rasos veda braidžiot…

Po laukinį vėją, po žvaigždynus,
Po baltųjų gulbių saulėtas dausas,
Po kristalo druską, rausvą vyną
Ir lietuviškos garbės giesmes.

Šimtamyliais batais ėjo Jūs likimas
Ir gyvybės žvaigždę nešė dangūs —
Jūs po Dievo delnu esat gimęs
Ir visiems mums Jūsų metai brangūs.

***

http://www.buvodu.lt/bateliai.html

Skaityti toliau

***

Viskas iš sekundžių sudėliota, – saulės blyksniai , ir lietaus lašai, Visko mums tik po sekundę duota – rodos daug, o iš tikrųjų – tiek mažai …

Skaityti toliau

***

Vėl žvalgomės aukštyn, į savo žvaigždę

Vėl neriame gilyn į darbo sūkurį apsvaigę

Vėl bandome pakilt nuo juodo būtinybės stalo

Ir tarsi gimstame iš naujo :

Svajonei

Pareigai

Kūrybai

Meilei.

Skaityti toliau

***

Turėk svajonę didelę, lyg žemę ir neaprėpiamą, lyg vasaros dangus. Turėk svajonę amžiną, neramią, nes be svajonės esi dar ne žmogus…

Skaityti toliau