***

Gyvenimas trapus, neleisk dienų perniek-
Tai nuodėmė sunki. Gerk vyną ir mylėk.
Kam ginčytis tuščiai, ar amžinas pasaulis?
Juk mes paliksim jį- todel ar ne vis tiek?

Skaityti toliau