***

Garbingo amžiaus jubiliejus –
Vainikas metų praeities,
Kur rasi smilgų ir lelijų. 
Tokia pusiausvyra lemties,
Kad pilką dieną šventė keičia,
O ją – sunki darbų našta…
Branginki, vertinki ir džiaukis
Dalia, kuri vien tau skirta.

Skaityti toliau

***

Te sekundės Jūsų nušvinta minčių aušroje,
Te minutės nubėga svajonių takais.
Tegu valandos Jūsų ištirpsta vilties ugnyje,
Tegu dienos nušvinta laimės žiburiais.
Te savaitės Jūsų klega su brangiais draugais,
Tegu mėnesiai prabyla permainų balsais.
Tegu metai Jūsų kvepia pergalių žiedais,
Te gyvenimas lyg knygoj susirašo sakiniais –
Nuoširdžiais, prasmingais ir darniais…

Skaityti toliau

***

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, ir nueitų kelių graži rimtis.

Tai, kas praėjo, kas jau buvo – kaip praeitis, dovana arba lemtis.

O laikas eis … Vėl neš dienų margumą, vėl sielą ir ugnim, ir vandeniu bandys

Na ir tegul. Kas stiprūs – eina tiesiai.

O būsimieji metai tegul būna tų, jau praėjusių, brandus ir ilgas tęsinys.

Skaityti toliau