***

80! Nei daug, nei mažai, o plaukuose gyvenimo našta jau audžia baltą juostą.

Nors juostos ir spindės plačiai, bet nebaigti darbai neleidžia jums prisėsti…

Skaityti toliau

***

Šešiasdešimt kartų obelys žydėjo, Šešiasdešimt buvo vasarų kartu … Bet tegul gyvenimas metus iš naujo rašo Ant pasidabruotų jūsų smilkinių.

Skaityti toliau

***

Su metais pajuntame gyvenimo kainą, Su metais jausmai užsigrūdina. Juk, būna, pavasarį šalnos užeina Ir būna pavasaris rudenį. Kad nuramint gyvenimui širdį, Išsaugot liepsnojančią jauną, Ir meilė, kaip saulė sušildo, Tos šalnos rudens neužgauna. Su metais ir vingiai kely išsiskiria, Širdis ir jausmai užsigrūdina. Todėl nešk savo pavasarį šviesų Kaip spalvotą gyvenimo rudenį.

Skaityti toliau

***

Jubiliejaus proga tau linkiu:
Daug saulės, nes tik joje žydi gėlės.
Daug džiaugsmo, nes tik jame žmogus pamiršta liūdesį.
Daug laimės, mes tik joje gimsta šypsena.
Daug meilės, nes tik meilėje žmogus suranda vienas kitą.
Tegul kiekviena tavo diena būna lyg saulės patekėjimas,
Kad kaskart vis suprastum save, kad kaskart vis tikėtum savimi,
Kad kaskart vis norėtum gyventi ir mylėti!!!
Milijono bučinių ir šypsenų puokštė mylimam … jubiliejaus proga nuo …

Skaityti toliau

***

Jaunystė tartum greitas upeliukas, įveikdamas tvirtų uolų slenksčius

Jau išplaukė į gilią, plačią vagą, galingi vandenys skalauja jos krantus.

O prieš akis – dar ilgas ilgas kelias, ir skubanti srovė veržli, greita…

Branda atėjo.

Nemažai jau nugyventa.

Bet nuostabi širdis, kaip ir anksčiau, jauna.

Skaityti toliau