***

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, ir nueitų kelių graži rimtis.

Tai, kas praėjo, kas jau buvo – kaip praeitis, dovana arba lemtis.

O laikas eis … Vėl neš dienų margumą, vėl sielą ir ugnim, ir vandeniu bandys

Na ir tegul. Kas stiprūs – eina tiesiai.

O būsimieji metai tegul būna tų, jau praėjusių, brandus ir ilgas tęsinys.

Skaityti toliau