***

Su metais pajuntame gyvenimo kainą, Su metais jausmai užsigrūdina. Juk, būna, pavasarį šalnos užeina Ir būna pavasaris rudenį. Kad nuramint gyvenimui širdį, Išsaugot liepsnojančią jauną, Ir meilė, kaip saulė sušildo, Tos šalnos rudens neužgauna. Su metais ir vingiai kely išsiskiria, Širdis ir jausmai užsigrūdina. Todėl nešk savo pavasarį šviesų Kaip spalvotą gyvenimo rudenį.

Skaityti toliau

***

Dar daug švelnaus anūkų linksmo juoko.
Daug daug sveikatos,laimės,ištvermės.
Tau linkim ir ateiname švelnumo pasimokyt.
Ir žiedus dovanojam iš širdies…
Su jubiliejumi.

Skaityti toliau

***

Greitai bėga ir žiemos, ir vasaros
Ir pavasariniai vėjai šilti,
O gyvenimas primena pasaką –
Pasiklystume žemės glėby,
O gyvenimas ima lyg duoklę
Mūsų juoką, svajones džiaugsmus.
Ir kaip skolą nemokamai dosniai
Suskaičiuoja, dabina metus.

Skaityti toliau

***

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, ir nueitų kelių graži rimtis.

Tai, kas praėjo, kas jau buvo – kaip praeitis, dovana arba lemtis.

O laikas eis … Vėl neš dienų margumą, vėl sielą ir ugnim, ir vandeniu bandys

Na ir tegul. Kas stiprūs – eina tiesiai.

O būsimieji metai tegul būna tų, jau praėjusių, brandus ir ilgas tęsinys.

Skaityti toliau

***

Vėl žvalgomės aukštyn, į savo žvaigždę

Vėl neriame gilyn į darbo sūkurį apsvaigę

Vėl bandome pakilt nuo juodo būtinybės stalo

Ir tarsi gimstame iš naujo :

Svajonei

Pareigai

Kūrybai

Meilei.

Skaityti toliau