Dideli darbai per trumpą gyvenimą

Panorom surašyt žodžius
Ant didelio ir mėlyno dangaus.
Tuos didelius žodžius,
Kurie ir apie Jus, ir apie gėrį!
Bet pasirodė,
Kad dangus per mažas!
Bet pasirodė,
Kad ir žemė per maža!
Supratome,
Jog ir gyvenimas per trumpas,
Išgerti meilę iki dugno,
Užkopt į žvaigždę,
Ir begalybėje įminti savas pėdas –
Kaip ženklą, kad mes didesni už skruzdę…
Ir esame pasauly tam –
Kad didelius žodžius ir darbus
Skirtume vieni kitiems…

Skaityti toliau

***

Kalėdų stebuklas…
Sutemų gniūžtes į langus mėto
Kas jisai, tas keistas juokdarys?
Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,-
Jis tikriausiai taip ir padarys ,-
Kad lėtai per visą naktį snigtų,
O ryte pragystų vyturys.
Aš prašau, kad Meilė nepaliktų ,-
Ji tikriausiai taip ir padarys ,-
O Kalėdų žvaigždės neužgestų,
Ir languos spindetų žiburys.
Aš prašau, kad mus Viltis surastų –
Ji tikriausiai taip ir padarys.

Skaityti toliau

***

Metai, tie nuostabūs nauji metai. Tai atsinaujinimo ir atgaivos metai. Naujųjų naktis lai atneša Jums malonių dovanų, žvalią ir vėjuotą ūpą, šaltis stiprina jėgas. Lai Kalėdų šventė atneša naujų gyvenimo permainų, neapsakomo džiaugsmo ir vilties, kad gyventi verta ir prabėgę metai neprabėgo veltui. Lai su nauja viltimi teatneša laimę ir šilumą Jūsų namams.

Skaityti toliau