Šv.Kalėdų ramybė

Šv. Kalėdų ramybė ir
Naujųjų metų laukimo šviesa
tegul suteikia vilties ir stiprybės
ateinančių metų darbams
ir siekiams!
Linksmų Šv. Kalėdų
ir Laimingų Naujųjų metų
Jums ir Jūsų šeimoms.

Skaityti toliau

Kalėdinis sveikinimas

Jei nori ir gali, tesusitaiko susipykusieji,
Jei galime, atleiskime mes, ir mums bus atleista.
Kol dar yra laiko-prigluskime prie to, kam esame skolingi švelnumo.
Paverkime ant peties, kurį mums pasiūlys,ir pasiūlykime savo.
Žadėkime sau ir vykdykime pažadus.
Gyvenkime. Džiaukimės. Ir puoselėkime pačias fantastiškiausias viltis.
Tikėkime – stebuklai atsitinka tiems, kurie jais tiki. Ir ne tik Kalėdų rytą…

Skaityti toliau

Dideli darbai per trumpą gyvenimą

Panorom surašyt žodžius
Ant didelio ir mėlyno dangaus.
Tuos didelius žodžius,
Kurie ir apie Jus, ir apie gėrį!
Bet pasirodė,
Kad dangus per mažas!
Bet pasirodė,
Kad ir žemė per maža!
Supratome,
Jog ir gyvenimas per trumpas,
Išgerti meilę iki dugno,
Užkopt į žvaigždę,
Ir begalybėje įminti savas pėdas –
Kaip ženklą, kad mes didesni už skruzdę…
Ir esame pasauly tam –
Kad didelius žodžius ir darbus
Skirtume vieni kitiems…

Skaityti toliau

***

Aš noriu palinkėti tau žvaigždėtų metų ir tyro,
Nuostabaus dangaus,
Kad meilė eitų laimės laiptais,
Juk laimės niekada nebus per daug.

Skaityti toliau

***

Tylią tylią naktį
Gimęs kūdikėlis, iš Marijos glėbio tiesia rankeles.
Mintimis nuskrisiu aš prie prakartėlės,
Atiduosiu Jėzui dovanas kuklias:
Trokštančią mylėti ir nenusidėti,
Trapią savo širdį ir aukų gėles.

Skaityti toliau