***

Mes linkime Jums šimtą metų
Gyventi meilėj artimų.
Matyti dangų giedrą, platų
Kasdien virš savųjų namų.
Gyvenimas – tik vieną kartą
Ir 50 – jo branda,
Dėl tos brandos gyventi verta !

Skaityti toliau