***

Dabar Jūs eikite abu rankas ištiesę,

Tokie be galo artimi

Per visą žemę eikite Jūs dviese,

Po mėnesienos lietumi.

Laikykitės kaip medžiai vienas kito

Visom šako, šaknim ir širdimi

Tegul po kojom žvaigždės krenta,

Ir širdys dega ugnimi.

Į vieną šeimą susibūrę

Per vissą žemę eikite kartu…

 

Skaityti toliau

***

Lai vestuvių dieną jus puošia
Žiedai nevystantys ir amžini.
Gyvenimas lai taurę ruošia,
Kurią išgėrę nepajustumėt, jog ji karti.

Skaityti toliau

***

Ne kiekvienas randa žydintį papartį,

Ne visus pasiekia jo šviesa ryški.

Jis tik dviems pražysta ir tik vieną kartą,

Ir tik dviese jį gali nuraškyt.

Skaityti toliau

***

Į tolumas nueina žmonės,
Kitiems kelius pramindami
O meilės kelias, jis kiekvieno kitas,
Ir ji tik pats surast gali.
Sunku , oi buna!Daužo kojas
Ir širdį akmenys pikti.
O reikia eiti neparpuolant
Ir draugą saugojant kely.
Gyvenkite abu kaip žmonės,
Nesusmulkėję, dideli.
Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys,
Gyvenime suklysti negali.
Nuneškit meilės trapų žiedą
Lig pat senatvės, lig gilios.
Šypsokitės abu pavasariais
Ne tik džiaugsme, bet ir varguos.

Skaityti toliau

***

 

Esat Jūs jauni abu –
Gera buvo linksmintis,
O dabar į dvi puses
Obuolį dalinsitės,
Nuo dabar abu žiedais
Būsite sukaustyti,
Vienas kito pakuždom
Patarimo klausite.
Ir dalinsitės perpus
Liūdesį ir pusrytį,
Jei į pusnį grius kuris –
Tai abudu griūsite..
Linkime geros kloties,
Ko abudu tikitės
Ir mylėti taip karštai,
Kaip dabar, kad mylite..

Skaityti toliau