Originalus palinkėjimas 60 -mečio proga (vyrui)

…žinot, kai atsistoji prieš tokį subrendusį, suaugusį, išpuoselėtą, gyvenimo audrų užgrūdintą, bet tvirtai šaknimi į žemę įsikibusį gražuolį ąąžuolą-galiūną, tai ir žodžiai netenka prasmės, ir mintys kažkur išsibarsto… bet nereiškia, kad aš nieko nepalinkėsiu… išsaugok tai, ką esi ligi šiolei sukūręs, tuos, kuriuos aplink save esi subūręs! Už tavo ateitį, kad ji būtų tokia graži kaip vasara, dosni kaip ruduo, gili kaip žiema ir vsuomet sugbanti pasipuošti kaip pavasaris…

Skaityti toliau

Linksmas tostas

Sako tas, kas mažai kalba ir kalba greitakalbe – saugo paslaptis,

Tas, kas juokiasi iš smulkmenų – kamuoja liūdesys,

Tas, kuris visur skuba – niekur nespėja, nes yra nenuoseklus.

Taigi išgerkime, draugai, už tai, kad mus suptų linksmi, mokantys saugoti paslaptis ir niekur neskubantys žmonės !

 

Skaityti toliau

***

Naktis. Mėnesiena. Parke ant suoliuko moteris ir vyras. Kita naktis. Vėl ant to paties suoliuko vyras ir moteris, tik jau kita. Trečia naktis. Vėl ant suoliuko tas pats vyras ir dar kita moteris.

Tad išgerkim už vyrų pastovumą.

Skaityti toliau

***

Plaukė laivu pirklys ir mokslininkas. Pirklys buvo turtingas ir vežė daug prekių, o mokslininkas nieko neturėjo. Pakilo jūroje audra ir laivas nuskendo. Išsigelbėjo tik pirklys ir mokslininkas. Jie įsikibo į rąstą, ir banga išnešė juos į krantą. Mato pirklys, kad mokslininkas nusiminė, ir sako jam:
– Ko gi tau liūdėti? Aš visą savo turtą praradau, o tavo – viskas su tavimi.
Pakelkim bokalus už tą turtą, kurio negalima prarasti, –  už protą.

Skaityti toliau