***

Tegu praeis senieji metai
Su savo rūpesčių srautu
Ir tegul bus Naujieji metai
Pilni džiaugsmingų valandų.
Kai eglės ims su seniais šalčiais žaisti,
papuoštos Naujametiniu dažu,
save be veido svetimo atradę,
pamirškim žemės vaisiuose nuodus.
Žydės akių ir lūpų atvirumas, švelnumas
rankų, ilgesys širdies, į tolimą vaikystę panašus….

Skaityti toliau

***

Su Naujais – džiugesniais,
Su Naujais – prasmingesniais,
Su Naujais į priekį vedančiais,
Su Naujais mums daug ką žadančiais.
Su Naujais – tik gėrį sėjančiais,
Su Naujais, Naujais artėjančiais

Skaityti toliau

***

Atbėkit laimingos minutės
Ir glauskitės mums prie širdies,
Prie snaigės – lyg pūkas lengvutės,
Prie šventosios Kalėdų rimties!

Atbėkit laimingos minutės
Į mūsų Naujuosius metus.
Te liejasi mintys, svajonės ir viltys,
Kaip tyras sidabro lietus!

Atbėkit laimingos minutės ir viltys –
Gyvenimu džiaugtis ir laime dalintis!

Skaityti toliau

***

Krinta snaigės, sukasi verpetais,
Leidžias žemėn ir ant mūs delnų.
Tegul neša Tau Naujieji metai
Daug linksmų, laimingų valandų.

Skaityti toliau