***

Jeigu partneris tyli ir neatsako į Jūsų didžiulį pasipiktinimą, tai dar nereiškia, kad jis yra kurčias, nereiškia, kad jis silpnas, nereiškia, kad jis abejingas. Tai gali reikšti, kad jis turi rankas, į kurias jis gali save suimti.

Skaityti toliau

***

Žmogus yra laisvas. Negali jų rinkti kaip pašto ženklų. Negali jų atidėti ateičiai, iškeisti į kitus ar parduoti. Jais gali džiaugtis tik tas valandas, kurias tau skirta būti jų gyvenime.

Herbjorg Wassmo, „Bėgimas nuo Franko“

Skaityti toliau

***

… žmogaus kūnas – tai didžiulis laikrodis, pagamintas taip sumaniai ir meistriškai, kad sustojus ratukui, rodančiam sekundes, minutes rodantis ratukas suksis ir toliau; panašiai ratukas, rodantis ketvirtį valandos, drauge su kitais vis dar tebesisuks, kai pirmieji surūdiję arba dėl kitų priežasčių nustos judės.

Julien Offray de La Mettrie „Žmogus-mašina“

***

Siurbliai

Skaityti toliau

***

Šiandien nėra svarbesnio uždavinio už pilietinės tvarkos atkūrimą tose visuomenėse, kur visagalė valstybė tą tvarką pavertė griuvėsiais. Būtų klaida manyti, kad valdžia gali atlikti šį uždavinį. Pilietinė visuomenė gimsta iš spontaniškų ir žmogiškų laisvos tautos veiksmų… Moralinį visuomenės audinį lengviau sunaikinti, negu kruopščiai jį sukurti ir perduoti iš kartos į kartą. Nėra jokios abejonės, kad laisvė ilgai netvers, jei nebus imtasi šio uždavinio.

Nigelis Ashfordas

Skaityti toliau