***

„Kasdieniniai reikalai viską nustelbdavo, nustumdavo į šalį visas mintis,ir kol Pat buvo čia, o medžiai dar vešliai tebežaliavo, tokie žodžiai, kaip ruduo, išvažiavimas ir atsisveikinimas, buvo ne kas kita, kaip blyškūs šešėliai horizonte, kurie stipriau vertė justi, kad laimė yra gyventi greta kits kito, vis dar būti kartu.”

Erich Maria Remarque

„Trys draugai”

Skaityti toliau

***

Neskubėk gyventi – kai viskas savo laiku, tuomet viskas ir džiugina. Daugeliui dėl to gyvenimas pasidaro nuobodus, kad skuba mėgautis į skolą: per dieną pasiryžę praryti tiek, kiek per visą gyvenimą nesuvirškins. Net žiniose naudingas saikas, kad neprisistvertumei to, ko tau gal ir žinoti nereikia. Mėgaukis neskubėdamas, bet veik nedelsdamas, nes pabaigti darbai yra gėris, o pabaigti džiaugsmai – nuobodulys.

Skaityti toliau

***

Gyvenimas trapus, neleisk dienų perniek-
Tai nuodėmė sunki. Gerk vyną ir mylėk.
Kam ginčytis tuščiai, ar amžinas pasaulis?
Juk mes paliksim jį- todel ar ne vis tiek?

Skaityti toliau