***

Štai užgeso viena Jūsų gyvenimo žvaigždė.
Ne, ne… neužgeso, ji tik dar aiškiau , skaisčiau suspindėjo.
Tegu ji šviečia Jums visą laiką ryškia gyvenimo liepsna,
tegu ji atveria duris į pasaulį, kuriame pilna gyvenimo žiedų.

Skaityti toliau

***

Palaistyk medžius, kai šauks iš karščio
Ir jūrą atpažink vandens laše.
Tik ilgesio nereikia šaukti garsiai
Nereikia saulės vadinti nakčia.

Mokėki gyventi kas dieną, kas sekundę
Tegul pro šalį dienos nepradunda
Ir jos ilgesnės būna už metus.

Ženk per gyvenimą šuoliais audringais
Kurdamas laimę sau ir kitiems
Nes, žinok tik tas yra laimingas
Kas gyvena ne sau o kitiems.

Skaityti toliau

***

Sušilkime visi
Prie žmoniškumo laužo –
Ir tie, kurie linksmi,
Ir tie, kurie liūdni.
Ir šitos šilumos
Lyg duonos atsilaužkim –
Ir būsim geresni,
Ir būsim sotesni.

Skaityti toliau

***

Sūpauja saulę šaltiniai žydri,
Žydintys medžiai čiulba ir šnara.
Būkime švelnūs, būkim geri
šitokią dieną pavasario gerą!

Būkime žodžių gražiausių verti,
Būkim net sau dideli ir saulėti.
Tarsi du poliai – dvi stygos širdy,
Leiskim tik vienai garsiai skambėti!

Šviesūs išlikim rudens šėlime,
Pereikim švelnūs per negandų griūtį.
Tiek negerumų vaikšto žeme,
Kad negeri nebegalime būti!

Skaityti toliau