***

Gyvenimas gali tapti našta, tačiau jeigu tą naštą dalinasi bent du žmonės,

tai gali būti ir laimės ženklu. Tad būkite laimingi ir džiaugsmas te neapleidžia Jūsų.

Tebūna namai Jūsų jaukūs ir šviesūs,
Telydi Jus meilė, ramybė, taika,
Viens kito petys prie šalies visada –
Mokėkite būti kartu.

Jei būtų gyvenime kartais sunku –
Nebokit, praeina audra su ledais,
Vėl šypsosi saulė skaisčiais spinduliais.
Tik žodis kartus kartais lieka ilgam –
Neduokit ištrūkti Jūs žodžiui piktam.

Jei vienas suklysta, te draugo ranka
Suranda jo ranką švelniai visada.
Gyvenime kliūtys visai nesvarbu,
Jei tik mokėsite būti kartu

Eikite visą gyvenimą koja kojon,
Juskite vienas kito širdies plakimą,
Meilė kaip ranka šalia.
Gyvenkite taip, kad sunkią gyvenimo valandą
Galėtumet pasakyti vienas ktam:
Ačiū, kad Tu buvai šalia!!!

Skaityti toliau

***

Kaip paukščiai gers dangaus žydrynės gaivą

Mylėkit vienas kitą.

Kai viesulai ims siausti ir negandom pajuos dangus –

Laikykit vienas kitą.

Kai laiko rūdys bandys Jūsų meilę graužti –

Mylėkit vienas kitą.

Kai džiaugsmas degs, ir skausmas širdį slėgs –

Girdėkit vienas kitą.

Skaityti toliau

***

Būkite vienas kitam saule – ji kelią nušviečia

Būkite vienas kitam rasa – ji dulkes nuplauna

Būkite vienas kitam druska – ji duoną skalsina

Būkite vienas kitam draugu –

Tikras draugas gyvenime viską atstoja.

Skaityti toliau

***

Būkit šviesa, į kurią žmonės eitų

Būkit šaltiniu, kuris širdis gaivintų…

Būkit tiesa, pagal kurią kiti save pasitikrint galėtų.

Būkit meile, kurios visi geistų

Būkit žmonės, prie kurių visi prisiglausti norėtų.

Skaityti toliau

***

Jau likimas Jums žiedus sumainė,
Jau prisiekta mylėt amžinai.
Tegul būna graži Jūsų meilė,
Tegul gimsta Jums gražūs vaikai.
Tad dalinkitės Judu vargais,
Ir laimės mažytę dalelę.
Viską, viską dabar jau perpus,
Visą ilgą gyvenimo kelią.

Skaityti toliau