***

Palikit gruody sielvartą ir skausmą
Pamirškit, jei kartais teko ir kentėti,
Bestovint ant Naujųjų Metų slenksčio
Aš noriu vien tik laimės palinkėti.

Te neblėsta jauki šiluma
Nei širdy, nei namų židiny.
Tai, ko troškot ir laukėt ilgai,
Tegul atneša Metai Nauji …

Skaityti toliau