***

Prabėgo atminty tartum viena diena
Gyvenimas lig šiolei…
Čia džiaugsmas jis, o kartais ir kančia,
Viliojanti į tolį…
Ištraukim iš širdies spyglius –
Te nerimas nakty pražus…

Skaityti toliau