***

Kartą vienas turtingas karalius turėjo gražuolę dukrą. Jis uždarė ją j aukštą aukštą bokštą ir tarė visiems, jog tas drąsuolis, kuris pajėgs užkopti j šį bokštą, galės vesti gražuolę dukrą ir dar gaus gerą priedą – pusę karalystės. Na, o to drąsuolio, kuris nepajėgs įveikti bokšto, lauks žiauri bausmė – jis bus nustumtas bedugnėn. Ir štai atsirado pirmasis drąsuolis. Kopė, kopė į bokštą, bet įkopti nepavyko. Ir jis buvo nustumtas bedugnėn. Tas pats atsitiko ir antrajam drąsuoliui. Ir tik trečiajam jaunuoliui pavyko įkopti į bokštą. Ir ką gi – karalius duotą žodį tęsėjo. Jis tarė drąsuoliui: „Imk į žmonas mano dukrą ir dar gausi pusę mano karalystės”. Bet jaunuolis atšovė: „Nieko man nereikia. Nustumkite mane bedugnėn. – Kodėl? – nejuokais nustebo karalius. – Dėl kompanijos aniems dviems! – atsakė jaunuolis. Tad išgerkim šią taurę už kompaniją!

Skaityti toliau