Vestuviniai sveikinimai

Šilagėlių žydėjimą, Žalių klevų šlamėjimą, Darželių kvepiančias gėles Ir Baltijos bangas žalias, Ir Nemuno vingiuotą srovę, Ir žilą Lietuvos senovę, Jums dovanojame brangieji ! Tad būkit viens kitam draugai Neskęskit smulkmenų liūne – Tarytum žiburį delne Gerumą saugokit širdies. Tarp vėjų – skersvėjų būties … Telydi Jus bendram kely Darbai ir siekiai dideli, Gimtinės meilė ir tiesa, Ir noras būt kitiems šviesa !

Skaityti toliau

***

Cirko direktorius ir žvėrių tramdytojas tiesiog apstulbino

žiūrovus savo drąsa, parodęs triukus su liūtais.
Pasibaigus programai, prie jo priėjo susižavėjusi žiūrovė ir sako:
–Nuostabu, aš tiesiog pritrenkta jūsų drąsa ir gebėjimu susivaldyti. O jūs toks nepanašus į tramdytoją: toks plonutis, liesutis…
–Čia ir yra mano sėkmės paslaptis,– nusišypsojo tramdytojas.

– Liūtai laukia, kol aš nutuksiu.
Taip bekalbant į cirko direktoriaus kabinetą uždusęs įbėga žvėrių prižiūrėtojas.
–Pone direktoriau, tigras užpuolė jūsų žmoną.
–Viešpatie,– sudejavo direktorius,– iš kur aš dabar gausiu kitą tigrą?
Pakelkime taures už tramdytojus… nebūtinai žvėrių.

Skaityti toliau