***

Nejaugi dėl manęs tu abejoji !

Ne, niekam aš kitam nesilanksčiau !

Aš atsidavusi tau. Širdis manoji

Su tavimi suagus kaip anksčiau.

V.Šekspyras

Skaityti toliau

***

Juk aš tiktai nauju rūbu dangstau žodžius, gerai pažįstamus nuo seno:

Tai, ką rašau, rašau aš vienam Tau

Ir vien apie Tave, brangusis mano.

V.Šekspyras

Skaityti toliau

***

Idant tavęs pasaulis nepriverstų sakyt, kodėl buvau aš tau brangi,

Tu mūsų meilės nebekelk iš karsto, pamiršk visai, kad buvo dar jinai.

V.Šekspyras

Skaityti toliau