***

Mes – ne viena būtybė. Mudu klydom.

Tai kas, kad meilė mudviejų – viena.

Nuo šios minutės niekad savo ydom

Tavęs nebeapsunkinsiu, gana.

Nors vienas jausmas valdo mus abudu,-

Per daug mes turim skirtingų bėdų :

Jos gal nesunaikina meilės grūdo,

Bet atima tiek laimės valandų.

V.Šekspyras

Skaityti toliau

***

Nejaugi dėl manęs tu abejoji !

Ne, niekam aš kitam nesilanksčiau !

Aš atsidavusi tau. Širdis manoji

Su tavimi suagus kaip anksčiau.

V.Šekspyras

Skaityti toliau

***

Nepyk, brangus bičiuli, kad nuobodžiai tariu vien Tavo vardą visada,

Neišradingi, blankūs mano žodžiai kasdien tie patys, kaip sena malda.

V.Šekspyras

Skaityti toliau

***

Juk aš tiktai nauju rūbu dangstau žodžius, gerai pažįstamus nuo seno:

Tai, ką rašau, rašau aš vienam Tau

Ir vien apie Tave, brangusis mano.

V.Šekspyras

Skaityti toliau

***

Idant tavęs pasaulis nepriverstų sakyt, kodėl buvau aš tau brangi,

Tu mūsų meilės nebekelk iš karsto, pamiršk visai, kad buvo dar jinai.

V.Šekspyras

Skaityti toliau