***

Susirūpino Pelynas:
Kurgi
Mano draugas Kmynas?
Gėlės šoka,
Žolės ploja,
O jisai -visur vėluoja!
Jei kas Kmyną
Bus nuskynęs,
Nebenoriu
Gegužinės!

Kmynui šypsosi Pelynas,
O Pelynui sako Kmynas:
-Negaliu
Visur suspėti,
Nes nešiojuos sunkų skėtį!

Skaityti toliau