***

Pasipuošusi, mažutė,
Balto sniego paltuku
Brenda per pusnis eglutė
Be kelių, be takų.
– Kur, eglute, tu eini?
Gal mieste kur gyveni?
– Per pusnynus aš einu
Paklausyt žiemos dainų.

Skaityti toliau

Eilėraštis vaikams. Apie zuikį ir zuikienę

Kartą Zuikis ir Zuikienė

Krūmuos kepė kiaušinienę.

 

Skrido pempė viršum krūmo

Ir pamatė – virsta dūmai!

 

Žvilgt į savo pilką lizdą:

Ten – tiktai lukšteliai blizga.

 

Kad įdūko kuodotoji!

Visos plunksnos piestu stojo.

 

Visas laukas buvo pilnas

Pempių klyksmo, Zuikių vilnos.

 

Nuo to sykio, nuo to karto

Kopūstienę Zuikiai kerta.

 

Kai kas mini kiaušinienę,

Rausta Zuikis ir Zuikienė…

Petras Panavas

***

Tvoros iš „TVORŲ TIEKIMAS“

Skaityti toliau

***

Žiema
Važiavo žiema ledo tiltu
Ir vežėsi pusmaišį miltų.
Ir džiaugėsi:
bus kaip iš rago
Sausainių, riestainių, pyrago.
Gulėsiu viena sau po uosiu
Ir valgysiu. Niekam neduosiu.
Užkliuvo jos ratai už vėjo,
Ir miltai visi išbyrėjo.
Vaikai atsikėlę iš miego
Už lango pamatė daug sniego.

Skaityti toliau