***

Būkite vienas kitam saule – ji kelią nušviečia

Būkite vienas kitam rasa – ji dulkes nuplauna

Būkite vienas kitam druska – ji duoną skalsina

Būkite vienas kitam draugu –

Tikras draugas gyvenime viską atstoja.

Skaityti toliau

***

Vėl žvalgomės aukštyn, į savo žvaigždę

Vėl neriame gilyn į darbo sūkurį apsvaigę

Vėl bandome pakilt nuo juodo būtinybės stalo

Ir tarsi gimstame iš naujo :

Svajonei

Pareigai

Kūrybai

Meilei.

Skaityti toliau

***

Jau likimas Jums žiedus sumainė,
Jau prisiekta mylėt amžinai.
Tegul būna graži Jūsų meilė,
Tegul gimsta Jums gražūs vaikai.
Tad dalinkitės Judu vargais,
Ir laimės mažytę dalelę.
Viską, viską dabar jau perpus,
Visą ilgą gyvenimo kelią.

Skaityti toliau

***

 

Esat Jūs jauni abu –
Gera buvo linksmintis,
O dabar į dvi puses
Obuolį dalinsitės,
Nuo dabar abu žiedais
Būsite sukaustyti,
Vienas kito pakuždom
Patarimo klausite.
Ir dalinsitės perpus
Liūdesį ir pusrytį,
Jei į pusnį grius kuris –
Tai abudu griūsite..
Linkime geros kloties,
Ko abudu tikitės
Ir mylėti taip karštai,
Kaip dabar, kad mylite..

Skaityti toliau