***

Būkit laimingi vienam pasauly,

Ant vieno kelio, po viena saule

meilę branginkit, laimę apginkit

Žiedais žydėkit, žiedus auginkit.

Būkit laimingi…

Skaityti toliau

***

Jau likimas Jums žiedus sumainė,
Jau prisiekta mylėt amžinai.
Tegul būna graži Jūsų meilė,
Tegul gimsta Jums gražūs vaikai.
Tad dalinkitės Judu vargais,
Ir laimės mažytę dalelę.
Viską, viską dabar jau perpus,
Visą ilgą gyvenimo kelią.

Skaityti toliau

***

Jūs rankom keturiom
kelius į laimę tiesit –
Kartu pavasariai žali
ir vasaros žydės.
Kartu ir džiaugsitės,
kartu liūdėsit
Ir tyliai lauksite
trečios širdies,
Nebus visos dienos
vien linksmos ir smagios Ir saulė ne kasdien
vienodai švies.
Lai meilė – kelrode
žvaigžde sužibus –
Jums vieną kelią
kuo ryškiau nušvies.

Skaityti toliau

***

Būkit laimingi, meilėje vienas kitą suradę,
Būkit laimingi vienas kitam likimus patikėję!
Lai Jūsų širdyse visad pavasaris žydėtų,
skambėtų juokas, lietusi daina,
kad Laimė būtų amžina!

Skaityti toliau

***

Nesibaigs lai metų metais Medaus mėnesio verpetai!
Kopinėkit meilės medų — visą amžių metų metais!
Sau svajonę pastatykit — tarsi korį nulipdykit
Platų avilį vaikučiams — Jūsų meilės pabiručiams.
Medum šeimą sulipdykit… turtui vaško padarykit
Ir uždekit meilės žvakę, savo gerbūvį pastatę.
Kopinėkit meilės medų, kad pritrūktų meilei metų!..

Skaityti toliau