Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Skonio stoka – viena iš tų ydų, kurios neatsiejamos nuo veidmainybės. — [H. de Balzakas]