Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Ten, kur įsipainiojusi garbėtroška, nėra vietos nuoširdumui. — [H. de Balzakas]