Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Polinkis lengvai įveikiamas, o virtęs įpročiu – nenugalimas. — [J.V.Gėtė]