Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Pasirink geriausius dalykus, o įprotis padarys juos ir malonius. — [Plutarchas]