Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Vargas tam, kuris savimi patenkintas; toks žmogus niekad neįgis proto. — [N.Gogolis]