Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Smarkus pavydas pridaro daugiau nusikaltimų už gobšumą ir garbėtrošką. — [Volteras]