Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kas išvis negeria, tas niekad negali ir prablaivėti. — [R.Gavelis „Vilniaus džiazas“]