Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Tas, kuris pajuto blogį, gali jį pamiršti, o tas, kuris jį padarė, – niekad. — [A.Marė]