***

Turėjo karalius gerą tarną. Mirdamas karalius norėjo jam atsidėkoti. Ir pasiūlė tarnui vesti vieną iš trijų jo dukterų. Tarnas priėjo prie vienos ir sako: kiek bus 2 kart 2? Ta pagalvojus atsako: trys. Taupi pagalvoja tarnas, prieina prie kitos, klausia: kiek bus 2kart2 ? ta atsako: penki .Dosni. Pagalvoja tarnas. Prieina prie trečios. Paklausia to pačio. ta atsako: 4. Protinga pagalvoja tarnas. Bet išsirenka gražiausią. Tai už tą grožį ir išgersim!