***

Grįžo jaunuolis iš Paryžiaus ir susirinkę gimines ėmė klausinėti, ko jis išmokęs. – Aš mokiausi diplomatijos. – O kas tai yra? – daugelis nesuprato. – Diplomatija – tai gražiai apgaudinėti vienas kitą. – Vai vai vai, stebėjosi daugelis, o senas dėdulė susigriebė už galvos: – Vargeli tu mano! Vien dėl to nevertėjo trenktis taip toli ir praleisti trejetą metų svetur. As tave čionai galėjau supažindinti su žmogumi, kuris per porą savaičių tave būtų išmokęs šio meno. Tad pakelkime taures už melagius, susirinkusios Seime.