***

Kartą vienas medžiotojas sugavo kurapką ir jau ruošėsi ją iškepti. Bet kurapka ėmė maldauti:
Nežudyk manęs, didysis ir stiprusis Medžiotojau. Aš atvesiu Tau daug, daug kurapkų, visas šio miško, visos apylinkės kurapkas ir visas jas atiduosiu Tavo valiai.
Ir tada Medžiotojas atsakė:
Ne, mažoji kurapkėle, aš užmušiu tave. Tik tave. Būtent tave. Ir užmušiu ne todėl, kad aš alkanas, o todėl, kad tu išduodi savo artimuosius ir visą giminę savo.
Tad skelbiu tostą už tai, kad mes kuo rečiau gyvenime susitiktume su tokia sąvoka, kaip išdavystė!