***

Du keliautojai išsirengė į tolimą žygį. Ėjo, ėjo, o kai pradėjo temti, vienas iš jų ir sako:
Laikas pailsėti. Jau pavargome, tirštėja sutemos, o ten, žiūrėk, ir kaimo žiburiai šviečia. Užsukime kaimelin, paprašysime nakvynės.
Aš iš tiesų pavargau, tarė bičiulis. Taip pailsau, net galiu susirgti. Bet šitame kaimelyje nenakvosiu.
Kodėl? nustebo keliauninkas.
Tai labai nuobodus kaimas. Niekas niekada nėra girdėję, kad kas nors čia dainuotų ar linksmintųsi.
Šiandien mūsų kompanijoje daug dainų ir juoko. Tad pakelkime taurę už tai, kad kiekviename kaime, kiekvienoje sodyboje žmonės mokėtų dainuoti ir linksmintis!..