***

Už gerus vyro ir žmonos santykius
Rytų išminčius paklausė Osmano:
– Kada būna geri santykiai tarp vyro ir žmonos!
Osmanas atsakė:
– Kai vyras negirdi, ką kalba žmona, o žmona nemato,  ką daro vyras… Tad skelbiu tostą už gerus santykius tarp vyro ir žmonos!