***

Viską ką jaučiau – iš širdies.
Viską ką mačiau – saldu.
viską ką darei, dėl manęs.
Ir dėl ko buvai?
Dėl manęs.
Dienos slinko lėtai – be Tavęs
Ašaros tekėjo skruostais – dėl Tavęs
Visas grožis – Tu
Ir sapnai – Tu
Bet dabar žinau
Daug tokių kaip Tu..