***

Išėjo pasaulis,išėjai ir tu,
Nebeliko meilės,nebėra jausmų,
Vėl norėčiau skristi, aš tarp debesų,
Ir svajoti meilę, apie mus abu.
Bet tai buvo sapnas,kuriame mačiau tave,
Kuriame galėjau sutikti visada.
Bet mėnesiena dingo ir atvaizdas jame,
Mano sapnas dingo ir jo jau nebėra.