***

Kai kažkada manęs prašė nupiešti laimę.. Aš nupiešiau Tave.. Kai liepe nupiešti skausmą, vėl nuiešiau Tave.. Piešiau, kai liepe lietų pavaizduoti, kai saulę prašė piešti – piešiau Tave.. Kai širdžiai sakė meilę atiduoti – atidaviau Tave.. Atidaviau, kad vėl susigrąžinčiau.. Kad galbūt šimtą kartų galėčiau, kai lieps nupiešti savo meilę, nupieščiau vėl TAVE..