***

Negaliu užmigt, nes matau tave
Knygoj, lovoj, mintyse.
Noriu paliesti tą geidžiamą kūną,
Bet tai tik apgaulė, dėja..
Užsimerkus vėl pamatau tave,
Tu mano visuose sapnuose.
Ten bent galiu švelniai liestis, bučiuot
Ir jaust tavo kvapą, aistra alsuot.