***

Eisim jau – girdi ?
Klasės užsidaro. Paskutinį kartą paklausyk :
Toks labai pažystamas ir geras
Tų senųjų naktų skambesys.
Eisiu jau – žali klevai pasvirę
Pakuždės prie vartų paslapčia
Čia pirma svajojome mes gimę,
Ir vieškeliai prasideda nuo čia.