***

Rask laiko mąstyti… Tai jėgos versmė.
Rask laiko žaisti… Tai amžinos jaunystės paslaptis.
Rask laiko skaityti… Tai išminties šaltinis.
Rask laiko melstis… Tai didžiausia jėga žemėje.
Rask laiko mylėti ir būti mylimas… Tai Dievo duota privilegija.
Rask laiko draugiškumui… Tai kelias į laimę.
Rask laiko juoktis… Tai sielos muzika.
Rask laiko duoti… Tai sumažina egoizmą.
Rask laiko dirbti… Tai sėkmės laidas.
Rask laiko artimo meilei… Tai dangaus raktas.

***

Raktų Gamyba 24