Gražus tėvų sveikinimas jauniesiems

…tarp daugelio žmonių, suradot vienas kitą.
Tad eikite kartu tvirtai apsikabinę.
Mylėkit vienas kitą taip, kaip myli paukščiai
apsvaigę nuo dangaus žydrumo, kaip
myli bitės laukų gėles.
Neskinkit vienas kitam žvaigždžių,
jos per aukštai, nežadėkit vienas kitam saulės-
ji per karšta. Dovanokit vienas kitam ramybę,
supratimą, gražų paguodos žodį, meilę.
Tegul Jūsų meilė būna amžina bendro
gyvenimo palydovė

Skaityti toliau

Gražus sveikinimas jaunavedžiams

Sušvito laimės kibirkštim žiedai ant pirštų… ir suputojo taurėse šampanas, širdis plazdėjo vien tik pagalvojus, kad aš tik jo – o jis tik mano! Išmokit kaupti džiaugsmo atsargas – ne aukso, kaip medžio lapas saulės spinduliuos taupykit, te jaunos akys ašarų nebarsto… O jei pavargs kuris – to ranką palaikykit, stiprybę savo padalinkite per pusę – ir džiaugsmo aura sušvytės tarp Jūsų!

Skaityti toliau