Gražus tėvų sveikinimas jauniesiems

…tarp daugelio žmonių, suradot vienas kitą.
Tad eikite kartu tvirtai apsikabinę.
Mylėkit vienas kitą taip, kaip myli paukščiai
apsvaigę nuo dangaus žydrumo, kaip
myli bitės laukų gėles.
Neskinkit vienas kitam žvaigždžių,
jos per aukštai, nežadėkit vienas kitam saulės-
ji per karšta. Dovanokit vienas kitam ramybę,
supratimą, gražų paguodos žodį, meilę.
Tegul Jūsų meilė būna amžina bendro
gyvenimo palydovė