Jaunųjų pareigos

Pinigus išleisiu AŠ
Šiukšles neši TU
Pinigus uždirbsiu AŠ
Kai tu barsies AŠ gulėsiu po lova
Vieną kartą per mėnesį rūbų spintą man atnaujinsi TU
Indus plausiu AŠ
Pampersus mūsų vaikui keisi TU
Vaikus gimdysiu AS
Kartą per mėnesį piršlį į barą nuvesiu AŠ
Rytoj ryte man į lovą šampano atneši TU
Per mano gimtadienį dovanas gausi TU
Šventai pasižadu pranešti Piršlienei apie šeimoje esančią padėtį
Pas vienišą kaimyną(-ę) druskos eisiu AŠ
Pusryčius ir kavą i lovą neši TU
Mylėti ir gerbti vienas kitą visą savo gyvenimą pasižadame MES

Skaityti toliau

Gražus tėvų sveikinimas jauniesiems

…tarp daugelio žmonių, suradot vienas kitą.
Tad eikite kartu tvirtai apsikabinę.
Mylėkit vienas kitą taip, kaip myli paukščiai
apsvaigę nuo dangaus žydrumo, kaip
myli bitės laukų gėles.
Neskinkit vienas kitam žvaigždžių,
jos per aukštai, nežadėkit vienas kitam saulės-
ji per karšta. Dovanokit vienas kitam ramybę,
supratimą, gražų paguodos žodį, meilę.
Tegul Jūsų meilė būna amžina bendro
gyvenimo palydovė

Skaityti toliau

Ilgas tostas vestuvių proga

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui
Jūsų širdis sujungtos vienai laimei kurti
Todėl visų dienų ir metų bėgyje,
Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą
Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi,
Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją,
Tegul takuos obels žiedai Jums sninga,
Tegul kelius Jums spinduliais nusėja…
Ir saugokite židinį bendros ugnies,
Kad vėjai svetimi neišblaškytų.
Mylėkite viens kitą iš širdies,
Ir gelbėkite, ir ginkite vienas kitą.
Tiktai išėję į gyvenimo kelius,
Jūs neužmirškit šito krašto.
Kuriam užsiauginote sparnus,
Kuriam pažinot meilės raštą.
Ir neužmirškit jūs šitų žmonių
Kurie Jums laimės ir sėkmės linkėjo,
Kurie Jums širdį nešė dovanų
Ir į svajas įpynė Nemuno vėją.
Mes linkime mylėt tvirtai viens kitą,
Ir drąsiai žengti gyvenimo keliais,
Sukurti gražų ir saulėtą rytą,
Su meilės ir ramybės spinduliais.
Juk kartais būna ir takai nelygūs,
Ir apsiniaukęs rudenio dangus.
Ir kartais žodžiai, lyg erškėčiai dygūs,
Užtemdo tai, kas buvo taip brangu.
Bet kai tvirtai mylėsite vienas kitą,
Ir gerbsite viens kito troškimus,
Tai laimė nekviesta ir neprašyta,
Kasdien pabels į Judviejų namus
Tegul gyvenimas jums neš gražiausią dainą,
Kaip paukščiai neša saulę ant sparnų.
O mes šiandien pasveikinti atėjom,
Ir atnešėme džiaugsmą dovanų.
Ir tegul niekad Jums netruks čia saulės,
Pačių skambiausių vyturio dainų.
Mes norime visą laimę iš pasaulio
Padėti Jums ant virpančių delnų.

***

Sveikinimai vestuvių proga

Skaityti toliau

Eiliuotas sveikinimas vestuvių proga

Esat Jūs jauni abu –
Gera buvo linksmintis,
O dabar į dvi puses
Obuolį dalinsitės,
Nuo dabar abu žiedais
Būsite sukaustyti,
Vienas kito pakuždom
Patarimo klausite.
Ir dalinsitės perpus
Liūdesį ir pusrytį,
Jei į pusnį grius kuris –
Tai abudu griūsite..
Linkime geros kloties,
Ko abudu tikitės
Ir mylėti taip karštai,
Kaip dabar, kad mylite..

Skaityti toliau

Gražus sveikinimas jaunavedžiams

Sušvito laimės kibirkštim žiedai ant pirštų… ir suputojo taurėse šampanas, širdis plazdėjo vien tik pagalvojus, kad aš tik jo – o jis tik mano! Išmokit kaupti džiaugsmo atsargas – ne aukso, kaip medžio lapas saulės spinduliuos taupykit, te jaunos akys ašarų nebarsto… O jei pavargs kuris – to ranką palaikykit, stiprybę savo padalinkite per pusę – ir džiaugsmo aura sušvytės tarp Jūsų!

Skaityti toliau