Gandro meškerėlė

Stovi gandras
Viena koja
Ir varlytę
Meškerioja…
Kraipo galvą,
Snapą suka:
– Sužvejosiu
Aš varliuką!..
Ga!.. Be meškerės
Ilgos –
Lyg katytės
Uodegos.
Ga!.. Štai snapas –
Ilgas, plonas…
Aš – varlyčių
Kapitonas.
Krust varliukas
Po lapu.
Gandras sukas.
Čiupt snapu.
Snapą jis aukštai
Iškėlė:
Ga!.. Matai,
Kur meškerėlė!
Anzelmas Matutis „Margaspalvė genio kalvė”