Gražūs žodžiai mamai

Jei tu galėtum… tu visus akmenėlius nurinktum nuo mano kelio.

Ir būtų jis toks paprastas, tiesus.

Jei tu galėtum, tu pelkes man paverstumei į veją žalią, į saulės spindulius-

žvarbius lietaus lašus.

Jei tu galėtum, tu visas dienas papuoštumei žiedais pavasariniais. Ir lengva, lengva būtų man kely.

Jei tu galėtum.. tu man išplėštum širdį iš krūtinės …

…Bet gal geriau, jog negali.

Violeta Palčinskaitė